Ośrodek sportu i rekreacji w Szczecinku - 13 Papieski Wyścig w Kolarstwie Przełajowym

13 Papieski Wyścig w Kolarstwie Przełajowym

Klasy 1 – 3 – 1 okrążenie 1430 m

Klasy 4 – 6 – 1 okrążenie 1430 m

Gimnazja 2 okrążenia

Ponadgimnazjalne – 3 okrążenia

OPEN – 5 okrążeń

Aktualności
wydarzenia