Ośrodek sportu i rekreacji w Szczecinku - 34 bieg uliczny memoriał Winanda Osińskiego


Zapraszamy na 34 Bieg uliczny memoriał Winanda Osińskiego w Szczecinku.

 REGULAMIN

MŁODZIEŻOWYCH BIEGÓW ULICZNYCH ROZGRYWANYCH w RAMACH

34 BIEGU ULICZNEGO Memoriał Winanda Osińskiego

SZCZECINEK 23.04.2017r.

I. CEL: Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu

i podnoszenia sprawności fizycznej

II. ORGANIZATOR Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczecinku

III. TERMIN 23.04.2017r.

IV. MIEJSCE Stadion miejski OSiR Szczecinek, ul. Piłsudskiego 3

tel. 94 37 210 91 (92), 662 115 100, email: kontakt@bieg.szczecinek.pl

V. KATEGORIE, DYSTANSE, PROGRAM MINUTOWY

godz. 9:30 uroczyste otwarcie zawodów

godz. 9:35 bieg 400 m dziewcząt rocznik 2010

godz. 9:45 bieg 400 m chłopców rocznik 2010

godz. 9:55 bieg 400 m dziewcząt rocznik 2009

godz. 10:05 bieg 400 m chłopców rocznik 2009

godz. 10:15 bieg 500m dziewcząt rocznik 2008

godz. 10:25 bieg 500m chłopców rocznik 2008

godz. 10:35 bieg 500m dziewcząt rocznik 2007

godz. 10:45 bieg 500m chłopców rocznik 2007

godz. 10:55 bieg 700m dziewcząt rocznik 2006

godz. 11:05 bieg 700m chłopców rocznik 2006

godz. 11:15 bieg 800 m dziewcząt rocznik 2005

godz. 11:25 bieg 800 m chłopców rocznik 2005

godz. 11:35 bieg 800 m dziewcząt rocznik 2004

godz. 11:45 bieg 800 m chłopców rocznik 2004

godz. 11:55 bieg 1150 m dziewcząt rocznik 2003, 2002,2001

godz. 12:05 bieg 1150 m chłopców rocznik 2003, 2002,2001

godz. 12:15 bieg 1150 m dziewcząt i chłopców rocznik 2000, 1999, 1998, 1997

Dekoracje sukcesywnie pomiędzy poszczególnymi biegami

godz. 12:20  losowanie nagród biegów młodzieżowych, którzy ukończyli bieg

godz. 12:30 bieg dzieci z rodzicami dzieci rocznik 2011 i młodsze

Zbiórka zawodników w poszczególnych biegach 10 minut przed startem.

godz. 1300 Start ostry biegu głównego

godz. 1415 dekoracja biegu głównego

godz. 1430 losowanie nagród rzeczowych dla uczestników biegu głównego, którzy ukończyli bieg

VI. ZGŁOSZENIA

Szkoły i placówki oświatowe mogą bez ograniczeń zgłaszać uczestników w każdej kategorii wiekowej (dziewczęta i chłopcy). Szkoły zobowiązane są do dostarczenia w terminie do dnia 21.04.2017r. do godz. 1500 list uczestników. Za opiekę w czasie zawodów, stan zdrowotny uczestnika biegów oraz zgodę rodziców/opiekunów prawnych na uczestnictwo w biegach odpowiada zgłaszający i poświadcza to swoim podpisem. Wydanie kart startowych nastąpi

z chwilą złożenia list uczestników do Organizatora. Dopuszcza się możliwość startu dzieci i młodzieży poza oficjalnym zgłoszeniem przez szkoły (za zgodą i odpowiedzialnością rodziców lub prawnych opiekunów).

VII. NAGRODY

Indywidualne w poszczególnych kategoriach za miejsca I – III medale oraz nagrody rzeczowe (upominki)

 

UWAGA

Na podstawie kart startowych, spośród wszystkich uczestników, którzy ukończą bieg rozlosowane zostaną nagrody niespodzianki – prosimy o czytelne wypełnienie kart.

W biegu dzieci z rodzicami nie będzie prowadzona klasyfikacja miejsc, wszyscy uczestnicy otrzymują nagrody niespodzianki. Dodatkowo rozlosowane zostaną zaproszenia na obiad do szczecineckich restauracji.

VIII. RÓŻNE Koszty przejazdu i wyżywienia pokrywają uczestnicy.

IX. WSZYSTKIE SPRAWY SPORNE ROZSTRZYGA ORGANIZATOR

 

Zapraszamy!

 

Aktualności
wydarzenia