Ośrodek sportu i rekreacji w Szczecinku - II Dziecięce Zawody Rowerkowe w Szczecinku