Ośrodek sportu i rekreacji w Szczecinku - Informacja w sprawie ponownej sprzedaży zbędnych składników majątku ruchomego

Informacja w sprawie ponownej sprzedaży zbędnych składników majątku ruchomego

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczecinku działając na podstawie § 35 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe, informuje, iż posiada zbędne składniki majątku ruchomego wyszczególnione w załączniku nr 1 do niniejszej informacji.

Osoby zainteresowane zakupem ww. składników proszone są o złożenie podania do Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szczecinku, do dnia 31 grudnia 2015r. do godz. 10:00

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat ww. składników proszę o kontakt z Panią Joanna Kraczek – Kierownikiem kancelarii OSiR pod nr telefonu 94 3721091 wew. 31.

DYREKTOR OSIR W SZCZECINKU

Maciej Makselon

Załącznikik nr 1

Aktualności
wydarzenia