Ośrodek sportu i rekreacji w Szczecinku -

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczecinku zwraca się z prośbą o przedłożenie w terminie do dnia 08 października 2018 r.

wykazu imprez sportowych do kalendarza na rok 2019 na załączonym wniosku.

Brak zgłoszenia imprezy w/w terminie spowoduje nie ujęcie w planie budżetu na rok 2019.

 

WNIOSEK

 

 

Aktualności
wydarzenia