Regulamin korzystania z hal sportowych w Szczecinku w okresie pandemii koronawirusa COVID 19 od dnia 18 maja 2020 r. do odwołania.

 

Regulamin korzystania z hal sportowych w Szczecinku

w okresie pandemii koronawirusa COVID 19

od dnia 18 maja 2020 r. do odwołania.

 

1.Zarządcą hal sportowych  jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczecinku.

2.Hale sportowe udostępniane będą w godzinach 14:00 – 21:30, od poniedziałku do piątku.

3.Na obiekcie jednorazowo może przebywać:

A) Hala Sportowa, ul. Jasna 2:

Hala Sportowa - grupa maksymalnie do 32 osób trenujących oraz 3 trenerów,

Mała sala – grupa maksymalnie do 12 osób trenujących oraz 1 trener;

B) Hala Sportowa, ul. Wiatraczna:

Hala Sportowa - grupa maksymalnie do 32 osób trenujących oraz 3 trenerów,

Mała sala – grupa maksymalnie do 12 osób trenujących oraz 1 trener;

C) Hala Sportowa, ul. Kopernika 18:

Hala Sportowa - grupa maksymalnie do 24 osób trenujących oraz 2 trenerów;

D) Hala Sportowa, ul. Krakowska 1:

Duża Sala - grupa maksymalnie do 16 osób trenujących oraz 2 trenerów,

Tunel lekkoatletyczny - grupa maksymalnie do 16 osób trenujących oraz 2 trenerów,

Sala Akrobatyczna – grupa maksymalnie 12 osób trenujących oraz 1 trener,

Mała sala – grupa maksymalnie do 12 osób trenujących oraz 1 trener;

E) Hala Sportowa, ul. Słowiańska 2:

Hala Sportowa - grupa maksymalnie do 16 osób trenujących oraz 2 trenerów;

F) Hala Sportowa Ślusarnia, ul. Piłsudskiego 5:

Hala Sportowa - grupa maksymalnie do 12 osób trenujących oraz 1 trener.

Do grupy nie wlicza się pracowników OSiR.

4. Korzystanie z sal odbywać się będzie zgodnie z wcześniej ustalonym grafikiem zajęć dla grup sportowych.

5. Czas treningu jest automatycznie skrócony o 10 minut - na potrzeby zejścia grupy z sali z zachowaniem należytej przerwy pomiędzy grupami.

6. Osoby przebywające na obiekcie mogą korzystać z jednego węzła sanitarnego WC, obowiązuje zakaz korzystania z szatni i pryszniców.

7. Za rzeczy pozostawione na terenie obiektu, zarządca nie odpowiada.

8. Warunkiem korzystania z hal jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego.

9. Korzystający z obiektu mogą korzystać wyłącznie z własnego sprzętu sportowego.

10. Rodzice, przyprowadzający dzieci na zajęcia sportowe, nie mogą wchodzić na obiekt.

11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, korzystający z obiektu zobowiązani są wchodząc  i wychodząc do dezynfekowania dłoni, korzystając z ogólnodostępnego dozownika płynów do dezynfekcji.

12. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu,  a w szczególności do poleceń pracowników OSiR.

13. W razie naruszenia powyższego regulaminu oraz pozostałych obostrzeń związanych    z pandemią COVID 19 zarządca ma prawo usunąć korzystającego lub całą grupę korzystających z terenu obiektu.

14. W razie pytań lub uwag prosimy o kontakt z zastępcą dyrektora OSiR – Dariuszem Mazurem, tel. 602 629 825.

15. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem porządkuje regulamin ogólny obiektu.

Aktualności
wydarzenia