Ośrodek sportu i rekreacji w Szczecinku - Spotkanie o charakterze szkoleniowo-informacyjnym dla organizacji pozarządowych