Ośrodek sportu i rekreacji w Szczecinku - Uwaga Wędkarze!

Uwaga Wędkarze!

 

W związku ze zbliżającym się sezonem wędkarskim Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczecinku, informuje użytkowników stanicy wędkarskiej przy ulicy Kilińskiego o obowiązku uiszczenia opłaty za cumowanie łodzi.

Należność w kwocie 150 zł należy uregulować osobiście w OSIR-ze lub przelewem na konto nr 34 8566 1042 0001 2566 2000 0001, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2018 roku.

Miejsca niepłacone i wolne, rozdysponowywane będą po 9 kwietnia wśród zainteresowanych osób.

Przypominamy, że osoby które korzystały ze stanicy w latach wcześniejszych, a nie będą tego robiły w roku 2018, lub też nie dokonają opłaty w w/w terminie, zobowiązane są do zabrania swojego sprzętu z terenu stanicy i rozliczenia się z otrzymanych  kluczy.

Dodatkowych informacji udzielamy w sekretariacie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szczecinku, ul. Piłsudskiego 3,  lub pod numerem telefonu  94 372 10 91.

Aktualności
wydarzenia