Ośrodek sportu i rekreacji w Szczecinku - Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego MKS GRYF Szczecinek

Zamieszczamy uproszczoną ofertę stowarzyszenia sportowego, Miejskiego Klubu Sportowego "GRYF", z siedzibą w Szczecinku przy ul. Krakowskiej 1, na realizację zadania publicznego pn. Ogólnopolski Turniej "Kinder+Sport", na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Wszelkie uwagi do oferty prosimy zgłaszać pisemnie w terminie 7 dni do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szczecinku, ul. Piłsudskiego 3.

OFERTA

WYNIK

Aktualności
wydarzenia