Oferta uproszczona na realizację zadania publicznego Miejskiego Klubu Pływackiego

Zamieszczamy uproszczoną ofertę stowarzyszenia sportowego, Miejskiego Klubu Pływackiego z siedzibą w Szczecinku przy ul. Warszawskiej 2f/1 na realizację zadania publicznego pn. "Poprzez Triathlon do Mistrzostwa", na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Wszelkie uwagi do oferty prosimy zgłaszać pisemnie do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szczecinku, ul. Piłsudskiego 3.

 

Oferta uproszczona na realizację zadania publicznego Miejskiego Klubu Pływackiego

Ogłoszenie Wyniku

 

Aktualności
wydarzenia