Ośrodek sportu i rekreacji w Szczecinku - Oferta uproszczona na realizację zadania publicznego przez Żeglarski Międzyszkolny Klub Sportowy "Orlę" Szczecinek

Zamieszczamy uproszczoną ofertę stowarzyszenia sportowego, Żeglarski Międzyszkolny Klub Sportowy "Orlę" Szczecinek z siedzibą w Szczecinku przy ul. Mickiewicza 2 na realizację zadania publicznego pn. "Żagle na wiatr", na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Wszelkie uwagi do oferty prosimy zgłaszać pisemnie do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szczecinku, ul. Piłsudskiego 3.

 

Oferta uproszczona na realizację zadania publicznego przez Żeglarski Międzyszkolny Klub Sportowy Orlę Szczecinek

Ogłoszenie wyniku

Aktualności
wydarzenia