Ośrodek sportu i rekreacji w Szczecinku - Ogłoszenie wyników konkursu

Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację zadań własnych Miasta Szczecinek w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w 2016 roku.

Wyniki konkursu

Aktualności
wydarzenia