Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego KSW Szczecinek

Zamieszczamy uproszczoną ofertę stowarzyszenia sportowego, Klub Sportów Walki Szczecinek , z siedzibą w Szczecinku przy ul. Piłsudskiego 3, na realizację zadania publicznego pn. ""Trening czyni mistrza", na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Wszelkie uwagi do oferty prosimy zgłaszać pisemnie w terminie 7 dni do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szczecinku, ul. Piłsudskiego 3.

 

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego KSW Szczecinek

Ogłoszenie wyniku

Aktualności
wydarzenia