Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego przez KSW Szczecinek

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego przez KSW Szczecinek, na podstawie art. 19 a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie (powierzenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert) 
Tytuł zadania : „Szkolenie młodzieżowca w kickboxingu”

Ogłoszenie Wyniku KSW Szczecinek

Uproszczona oferta KSW Szczecinek

 

Aktualności
wydarzenia