Ośrodek sportu i rekreacji w Szczecinku - Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Stowarzyszenia Handball

Zamieszczamy uproszczoną ofertę Stowarzyszenia sportowego Handball z siedziba w Szczecinku, ul. Armii Krajowej 2/8 pod nazwą „Turniej Piłki Nożnej Juniorów 2016” na podstawie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wszelkie uwagi do oferty prosimy zgłaszać pisemnie w terminie 7 dni do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szczecinku, ul. Piłsudskiego 3

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Stowarzyszenia Handball

OGŁOSZENIE WYNIKU

Aktualności
wydarzenia