UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO STS Pomerania

Zamieszczamy uproszczoną ofertę stowarzyszenia sportowego, Stowarzyszenia Turystyczno - Sportowego "Pomerania" z siedzibą w Szczecinku przy ul. Wodociągowej 2c/1 na realizację zadania publicznego pn. "Powierzenie szkolenia zawodników U-20 i U-23", na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Wszelkie uwagi do oferty prosimy zgłaszać pisemnie do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szczecinku, ul. Piłsudskiego 3.

 

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO STS POMERANIA

Ogłoszenie wyniku

Aktualności
wydarzenia