Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego SzKWiNW

Zamieszczamy uproszczoną ofertę stowarzyszenia sportowego, Szczecineckiego Klubu Wakeboardingu i Narciarstwa Wodnego , z siedzibą w Szczecinku przy ul. Mickiewicza 2, na realizację zadania publicznego pn. ""Mistrzostwa Polski w Wakeboardzie 2017", na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Wszelkie uwagi do oferty prosimy zgłaszać pisemnie w terminie 7 dni do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szczecinku, ul. Piłsudskiego 3.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego SzKWiNW

Ogłoszenie Wyniku

Aktualności
wydarzenia