Ośrodek sportu i rekreacji w Szczecinku - Uproszczona oferta reliazacji zadania publicznego SzKW KABEL

Zamieszczamy uproszczoną ofertę stowarzyszenia sportowego, Szczecineckiego Klubu Wakeboardowego "KABEL" , z siedzibą w Szczecinku przy ul. Piłsudskiego 3, na realizację zadania publicznego pn. "Mistrzostwa Polski w Wakeboardzie 2017", na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Wszelkie uwagi do oferty prosimy zgłaszać pisemnie w terminie 7 dni do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szczecinku, ul. Piłsudskiego 3.

Uproszczona oferta reliazacji zadania publicznego SzKW KABEL

Ogłoszenie Wyniku.

Aktualności
wydarzenia