UPROSZCZONA OFERTA RELIAZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO UKS BASKET