Uproszczona oferta relizacji zadania publicznego przez Szczecinecki Klub Wakeboardingu i Narciarstwa Wodnego

Zamieszczamy uproszczoną ofertę stowarzyszenia sportowego, Szczecineckiego Klubu Wakeboardingu i Narciarstwa Wodnego, z siedzibą w Szczecinku przy ul. Mickiewicza 2, na realizację zadania publicznego pn. "Lato na wyciągu do nart wodnych", na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Wszelkie uwagi do oferty prosimy zgłaszać pisemnie w terminie 7 dni do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szczecinku, ul. Piłsudskiego 3.

Oferta

Aktualności
wydarzenia