Uproszczoną ofertę stowarzyszenia sportowego, Uczniowskiego Klubu Sportowego BASKET

Zamieszczamy uproszczoną ofertę stowarzyszenia sportowego, Uczniowskiego Klubu Sportowego „BASKET”, z siedzibą w Szczecinku przy ul. Piłsudskiego 3, na realizację zadania publicznego pn. "Prowadzenie zajęć z mini koszykówki dla najmłodszych” przedszkole koszykówki 2017”, na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Wszelkie uwagi do oferty prosimy zgłaszać pisemnie w terminie 7 dni do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szczecinku, ul. Piłsudskiego 3. 

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

WYNIKI

Aktualności
wydarzenia