Ośrodek sportu i rekreacji w Szczecinku - Wyniki konkursu na realizację zadań Miasta Szczecinek w zakresie wsparcia fiinansowego sportu wśród seniorów w 2015