Budowa Skateparku etap 1 na terenie działki nr 513/28, obręb 13 w Szczecinku przy ul. Kopernika.

Miasto Szczecinek – Ośrodek Sportu i Rekreacji ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie obiektu SKATEPARKU etap 1 na terenie działki nr 513/28, obręb 13 w Szczecinku przy ul. Kopernika.

Skatepark w kształcie prostokąta o wymiarach 42,00m i 20,00m przeznaczony do jazdy na rolkach, deskorolkach, hulajnogach oraz rowerach BMX. Ze względu na wielkość inwestycji obiekt został podzielony na trzy etapy realizacji. Etap 1 o wymiarach 28m x 10m został podzielony na trze sekcje: Sekcja nr 1.1. Rampa; Sekcja nr 1.2 Bank, Schody, High grindbox oraz Grindbox; Sekcja nr 1.3. Quoter, podest wspólny z małym Bankiem, do którego dochodzi Bank o wysokości 1,00m. Szczegółowy zakres robót do wykonania przez wykonawcę określa projekt budowlano-wykonawczy oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert - skan

Pytanie Nr. 2 do specyfikacji

Pytanie Nr. 1 do specyfikacji

Zmiana SIWZ

Ogłoszenie nr 45615-2017 - zmiana ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ + formularz ofertowy + oświadczenie

Umowa

Projekt budowlano-wykonawczy

Rysunki do projektu budowlano-wykonawczego

mapa - miejscowy plan zagospodarowania

wypis i wyrys z planu

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Przedmiar robót

Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Aktualności
wydarzenia