Ośrodek sportu i rekreacji w Szczecinku - Miasto Szczecinek – Ośrodek Sportu i Rekreacji ogłasza przetarg nieograniczony na budowę SKATEPARKU etap II i III

Miasto Szczecinek – Ośrodek Sportu i Rekreacji ogłasza przetarg nieograniczony na budowę SKATEPARKU etap II i III na terenie działki nr 513/28, obręb 13 w Szczecinku przy ul. Kopernika. Skatepark w kształcie prostokąta o wymiarach 42,00m i 20,00m przeznaczony do jazdy na rolkach, deskorolkach, hulajnogach oraz rowerach BMX. Ze względu na wielkość inwestycji obiekt został podzielony na trzy etapy realizacji. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obiektu SKATEPARKU etap II i III. Etap II o wymiarach został podzielony na trzy sekcje: Sekcja 2.1. Bank o różnych kątach najazdu, Schody, Poręcz; Sekcja 2.2. Funbox, Fun-hubba, Poręcz, Piramida z bankiem; Sekcja 2.3. Banki oraz Piramida z bankiem. Etap III o wymiarach 14m x 20m zawiera dwie sekcje: Sekcja 3.1. Bowl z dwoma poziomami; Sekcja nr 3.2. Piramida, Grindbox, Funbox z Manualpad, Long Grindbox, Poręcz. Ponadto należy wykonać dojście do Skateparku w postaci dwóch chodników oraz odwodnienie powierzchniowe.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Załączniki w kolejności:

Aktualności
wydarzenia