Ośrodek sportu i rekreacji w Szczecinku - Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2022 rok