Ośrodek sportu i rekreacji w Szczecinku - Plan zamówień publicznych na 2018 rok