Plan zamówień publicznych na 2018 rok

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczecinku informuje o planowanych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w 2018 roku.

Plan zamówień na 2018 rok

Aktualności
wydarzenia