Ośrodek sportu i rekreacji w Szczecinku - Plan zamówień publicznych na rok 2020