Ośrodek sportu i rekreacji w Szczecinku - Zapytanie oferenta do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – na Budowę instalacji elektrycznej zasilania boiska treningowego stadionu przy ul. Piłsudskiego na terenie działek 82, 83/3, 83/6 w Szczecinku.

Zapytanie oferenta do Specyfikacji Istotnych Warunków  Zamówienia.

 1.     Czy Zamawiający zezwala wjazdu samochodem ciężarowym z urządzeniem dźwigowym na płytę boiska w celu montażu masztu oświetleniowego nr 6,7,8?

 Odp. Nie zezwalamy na wjazd na płytę boiska.

 2.      Proszę o podanie rodzaju nawierzchni płyty boiska.

Odp. Płyta boiska o nawierzchni trawiastej z podsypką ok. 10 cm czarnoziemu.

 3.     W przypadku nie wyrażenia zgody w pytaniu 1 to proszę o podanie sposobu montażu w/w masztów oświetleniowych.

 Odp. Płyta boiska, na którym rozgrywane są mecze piłkarskie usytuowana jest na powierzchni obszarowo większej niż samo boisko. Z każdej strony, a w szczególności w miejscu montażu masztów 6,7,8 od linii bocznej boiska jest około 10 metrów wolnej przestrzeni. W tej sytuacji wjazd pojazdem do 10 t nie stanowi przeszkody technicznej.

Aktualności
wydarzenia