Ośrodek sportu i rekreacji w Szczecinku - zapytanie ofertowe - Budżet Obywatelski na 2020 rok - "Akacja defibrylacja - zakup defibrylatorów"

Zapytanie Ofertowe

Ośrodek Sportu i Rekreacji Szczecinek z siedzibą przy ulicy Piłsudskiego 3, 78-400 Szczecinek przeprowadzając postępowanie o udzielenie zamówienia ze środków publicznych, stosownie do art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z póżń. Zm) kieruje do Państwa pytanie o cenę i zaprasza do złożenia oferty.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Akcja- Defibrylacja

Zapytanie Ofertowe

Aktualności
wydarzenia