Ośrodek sportu i rekreacji w Szczecinku - Zapytanie Ofertowe na remont pomostu przy „Wieży Bismarka”.

Zapytanie Ofertowe

Ośrodek Sportu i Rekreacji Szczecinek z siedzibą przy ulicy Piłsudskiego 3, 78-400 Szczecinek przeprowadzając postępowanie o udzielenie zamówienia ze środków publicznych, stosownie do art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.zm.) kieruje do Państwa pytanie o cenę remontu pomostu przy „Wieży Bismarka”  i zaprasza do złożenia oferty.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - remont pomostu przy Bismarka

Zapytanie ofertowe - pomost przy Wieży Bismarka

Załącznik nr 1 - Formulrz ofertowy

Załącznik nr 2 - Klauzula informacyjna RODO

Załącznik nr 3 - Kosztorys nakładczy

Załącznik nr 4 - Wzór umowy

Aktualności
wydarzenia