Zapytanie ofertowe przeszkoda Wakeboard

Zapytanie ofertowe

 

            Ośrodek Sportu i Rekreacji Szczecinek, Piłsudskiego 3, 78-400 Szczecinek przeprowadzając postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji Szczecinek kieruje do Państwa pytanie o cenę i zaprasza do złożenia oferty.

Ogłoszenie Wyniku

Zapytanie ofertowe przeszkoda Wakeboard

Opis przeszkody Wakepark 2019

Oświadczenie wakeboard 2019

Formularz ofertowy Wakepark 2019

Aktualności
wydarzenia