Finał wojewódzki turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” 30 i 31 maja w Szczecinku!

Finał wojewódzki turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” 30 i 31 maja w Szczecinku!

 

https://zzpn.pl/aktualnosci-zzpn/1146-fina%C5%82-wojew%C3%B3dzki-turnieju-%E2%80%9Ez-podw%C3%B3rka-na-stadion-o-puchar-tymbarku%E2%80%9D-30-i-31-maja-w-szczecinku?fbclid=IwAR0VYGDHDWIDIIKWw-2cfcbEjNcUjLtspImScDYH69KwDu6SgfKPrV1oOEM

Aktualności
wydarzenia