Kalendarz Imprez na rok 2023 (Wniosek)

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczecinku zwraca się z prośbą o przedłożenie w terminie do dnia 07 października 2022 r. Wykazu imprez sportowych do kalendarza na rok 2023 na załączonym wniosku.

Brak zgłoszenia imprezy w/w terminie spowoduje nie ujęcie w planie budżetu na rok 2023.

Wniosek

 

Aktualności
wydarzenia