Kto otrzyma stypendium sportowe?

 

Już tylko do 15 marca można składać wnioski o nagrody za wyniki sportowe, które przyznawane są przez Burmistrza Miasta Szczecinek.

Laureatami nagród i wyróżnień mogą być mieszkańcy Szczecinka lub osoby, które działają na rzecz klubów sportowych i innych organizacji pozarządowych funkcjonujących w naszym mieście.

Nagrody przyznaje się za osiągnięcia uzyskane w roku poprzedzającym ich wręczenie, z wyłączeniem wyróżnienia za całokształt osiągnięć w działalności sportowej.

Z wnioskiem o ich przyznanie może wystąpić:
a)    klub sportowy, w którym osoba uprawia sport,
b)    komisja Rady Miasta Szczecinek właściwa do spraw sportu,
c)    właściwy polski związek sportowy lub wojewódzki związek sportowy,
d)    Burmistrz Miasta Szczecinek;
e)    osoba zainteresowana – pełnoletni kandydat,

Wzór wniosku dostępny jest w załączniku. Wypełniony dokument należy składać w sekretariacie  Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szczecinku do 15 marca. Decyzję o przyznaniu nagrody i wyróżnienia podejmuje Burmistrz Miasta Szczecinek po uprzednim uzyskaniu opinii kapituły.

Opr. M. Ludewicz. Foto: gawex.pl

 

p._13_zal._nr_2_wyroznienia_sport

p._13_zal._nr_1_nagrody_sport

 

Aktualności
wydarzenia