Ogłoszenie wyników nagrody i wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe w 2022r.