Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczecinku zwraca się z prośbą o przedłożenie w terminie do dnia 11 października 2021 r.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczecinku zwraca się z prośbą o przedłożenie w terminie do dnia 11 października 2021 r.  Wykazu imprez sportowych do kalendarza na rok 2022 na załączonym wniosku.

Brak zgłoszenia imprezy w/w terminie spowoduje nie ujęcie w planie budżetu na rok 2022.

 

WNIOSEK

Aktualności
wydarzenia