Zapytanie ofertowe na realizację części imprezy pn. „I Szczecinecki Festiwal Gier Logicznych”, która odbędzie się w dniach 5-14 lipca 2024 roku.

Zapytanie ofertowe na realizację części imprezy pn.  „I Szczecinecki Festiwal Gier Logicznych”, która  odbędzie się w dniach 5-14 lipca 2024 roku.

 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie ściśle określonej części imprezy pn. “ I Szczecinecki Festiwal Gier Logicznych”, która obędzie się w Szczecinku w dniach od 5 do 14 lipca 2024 roku, zgodnie z Regulaminem Organizatora ogłoszonym dnia 29 lutego 2024 roku,  stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.

Wykonawca będzie zobowiązany w ramach złożonej oferty do:

a/  organizacji  zapisów uczestników, prowadzenie Biura Zawodów;

b/  przeprowadzenie Festiwalu wraz z obsługą sędziowską i techniczną,  wyłonienie zwycięzców  wraz z przygotowaniem komunikatu końcowego i wysłaniem go do Związku Brydża Sportowego oraz Polskiego Związku Szachowego,

c/  naliczenie i odprowadzenia  odpisu od turniejów za naliczenia punktów rankingowych dla Polskiego Związku Brydża Sportowego,

d/ zapewnienie wody butelkowanej, kawy, herbaty dla uczestników podczas trwania Festiwalu,

e/  organizacja spotkania integracyjnego dla uczestników Festiwalu (3 godzinna impreza z ciepłym posiłkiem i napojem dla każdego uczestnika),

Termin składania ofert 22 kwietnia, godz. 10.00.

Zapytanie ofertowe oraz Zał. nr 2 i Zał. nr 3

Regulamin SFGL z 29.02.2024r. - Zał. nr 1

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - I Szczecineki Festiwal Gier Logicznych

Aktualności
wydarzenia