Ośrodek sportu i rekreacji w Szczecinku - Konkurs ofert

Konkurs ofert

2014.11.13

Ogłoszenie wyniku - 26-08-2014

Działając na podstawie art.13 ust.1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z póź. zm.), oraz art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

dowiedz się więcej →

Aktualności
wydarzenia